Skip to content
Home » Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Kik vagyunk

Cégünk fittségi, prevenciós felméréseket végez, egészséges életmódra nevelő programokat és sportnapokat szervez, és bonyolít le. A weboldalunk címe:

http://pilates-gyogytorna.hu

http://e-negyzet.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk, és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Hozzászólások

Weboldalunk nem blogként működik, így hozzászólásokra nincs lehetőség, ehhez kapcsolódóan nem gyűjtünk vagy tárolunk adatokat.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Kapcsolatfelvétei űrlapjainkon (időpont foglalás, kapcsolat) néhány adat megosztását kérjük, annak érdekében, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot a látogatóval és a megfelelő tájékoztatást tudjuk elkészíteni számára, illetve megfelelő időpontot tudjunk adni a szolgáltatás elvégzéséhez. Emiatt kötelező a név, e-mail cím, telefonszám megadása. Ezen adatok megadása nélkül időpontot adni, szolgáltatást biztosítani nem tudunk. Amennyiben Ön nem szeretné megadni az adatokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba telefonon keresztül.

A kapcsolatfelvévetli űrlapon keresztül megadott információkat az E-Négyzet Wellness Bt harmadik fél részére nem adja ki, azokat csak az ajánlat készítéséhez, a kapcsolatfelvételhez használja fel.

Sütik

A cookie-k olyan fájlok, információdarabok, amelyek a számítógépén tárolódnak (vagy más internet képes eszközökön, pl. okostelefonon vagy táblagépen), amikor Ön meglátogatja a www.pilates-gyogytorna.hu webhelyet. Amikor a honlapra rátalálunk és böngészünk a tartalma között, a webhely sütiket használ, amely alapján, anonim adatokat gyűjtünk a látogatói szokásokról. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információkat. Ilyen adatok például, hogy melyik tartalmat, mennyi ideig nézte a látogató, milyen kulcsszó alapján kereste fel weboldalunkat stb. Ezen adatok nem tartalmaznak nevet, IP cím alapján jegyzi meg a google az információt.  Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A cookie-kat arra használjuk, hogy a www.pilates-gyogytorna.hu webhelyet megfelelően lehessen használni. A sütiken keresztül kapott információkból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.

 A sütik kikapcsolása

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja a beállításokat úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük, hogy nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.

Ha különböző eszközöket használ az www.pilates-gyogytorna.hu webhely megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) győződjön meg róla, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az Ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.

Az alábbi linkeken találhat információt a “cookie” beállításával kapcsolatban.

 

Browser Link

 

 

Internet Explorer

 

 

http://support.microsoft.com/kb/278835

 

http://comparitech.net/cookies– for mobile

Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Safari http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 

 

http://support.apple.com/kb/HT1677 – for mobile

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Android http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
Edge https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

 

Hozzájárulás

A www.pilates-gyogytorna.hu webhely használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk a fentieknek megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k fentiek szerinti használatával, kérjük, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a www. pilates-gyogytorna.hu webhelyet.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

A www.pilates-gyogyotorna.hu weboldalon a Google Inc- által kifejlesztett Google Analytics internetes elemző szolgáltatást használjuk, amely segít megismernünk a látogatói szokásokat, ezáltal fejleszteni a weboldalt és annak tartalmát. Az Analitikai rendszer sütiket használ az elemzéshez. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek.

További információt tudhat meg a a google adatvédelmi irányvonaláról az alábbi linken:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

 • A weboldalon megadott személyes adatok, amelyeket korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott, emailen történő megküldése bármikor kérhető.
 • Bármikor kérhető a megadott adatok módosítása, helyesbítése.
 • Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.
 • Bármikor kérhető az adatok hozzáférésének a korlátozása is, vagyis, hogy minél kevesebben ismerhessék meg a felhasználó adatai.
 • A látogatónak joga van kérni, hogy valamennyi adatkezelő törölje az általa megadott személyes adatokat (adathordozhatósághoz való jog).

Ilyen jellegű igényüket a látogatók az [email protected] email címre küldhetik el.

A személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen beérkezett kérést E-Négyzet Wellness Bt a lehető leghamarabb teljesíti, de maximum egy hónapon belül eleget tesz a kérésnek. Összetett kérés esetén maximum 2 hónappal meghosszabbíthatjuk a határidőt.

 

 

E-Négyzet Bt. Adatvédelmi Tájékoztató

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az E-Négyzet Wellness Szolgáltató Bt. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket. Ez az adatvédelmi dokumentum leírja, hogyan történik a személyes adatatok kezelése és mekkora figyelem fordul a megadott adatok biztonságos tárolására. Jelen irányelvek vonatkoznak minden olyan információra, amelyet E-Négyzet Bt számára átadtak.

 

Az E-Négyzet Wellness Szolgáltató Bt. fittségi, prevenciós felméréseket végez, egészséges életmódra nevelő programokat, sport- és egészségnapokat szervez és bonyolít le. Tevékenysége során az ügyfél megrendelésére a fentebbi szolgáltatásokat végzi a közte és az ügyfél között létrejött szerződés feltételeinek, paramétereinek megfelelően. Az általa kezelt weboldalak címe:

– http://www.egeszsegnap.com/

– http://www.e-negyzet.hu/

– http://www.gerincvedelem.hu.

– http://www.pilates-gyogytorna.hu

– http://www.egeszsegsator.hu/

 

Az E-Négyzet Wellness Szolgáltató BT.  a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő  (1125 Budapest, Nógrádi u 4., cg.: 01 06 763156,) a gazdasági tevékenysége során az érintettek (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 1. FOGALMAK

 

 1. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

 1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 1. „Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 2. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, – papír alapon, avagy elektronikusan – hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; A programon való megjelenéssel az Érintett egyértelműen kifejezi hozzájárulást az adatai kezeléséhez.

 

 1. „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, ALAPELVEI

 

A Szolgáltató elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az Infotv., illetve a GDPR („General Data Protection Regulation” – Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

A Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

 • Szolgáltató az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • Szolgáltató az adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi („célhoz kötöttség”);
 • Az adatkezelés céljai kizárólag a szükségesre korlátozódik („adattakarékosság”);
 • Az adatkezelés – adatkezelő lehetőségéhez mérten – pontos és naprakész („pontosság”);
 • Az adatok tárolása olyan formában történik, hogy az a szükséges időre korlátozódik („korlátozott tárolhatóság”);
 • Az adatkezelés oly módon történik, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága biztosítva legyen („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

 

A Szolgáltató a szerződésekben rögzített személyek, a felmérések, egészség- és sportnapon résztvevők, érintettek hozzájárulásával megadott, valamint a weboldalon megjelölt kapcsolat-felvételi lehetőségek során megadott adatokat kezeli. Szolgáltató a felmérések, egészség- és sportnapok során az Érintettektől a felmérések megbízható eredményei érdekében személyes adatokat kérhet.

 1. Az esetek egy részében a szolgáltatást igénybe vevő Érintettektől nem kérünk, és nem is tárolunk olyan adatot, amely alapján később az Érintett beazonosítható lenne, így a hozzájárulását sem kérjük. Ebben az esetben a bekért adatok csak azt a célt szolgálják, hogy kizárólag az adott felmér során az Érintett valós eredményt kapjon, az Érintetteket a helyszínen azonnal tájékoztatjuk az eredményről. A megadott adatokat kizárólagosan statisztikai célra használjuk fel az Érintettre utaló jelzés nélkül, a jövőben beazonosítatlan formában. Így a későbbiekben az vizsgálat megismétlése során összehasonlításra, előző eredmény visszakeresésére lehetőség nem lesz.
 2. Az esetek másik részében azonban elkérünk, és tárolunk is olyan adatot, amelyekkel a szolgáltatást igénybe vevő Érintett később egyértelműen beazonosítható. Ehhez minden esetben papír alapon, vagy elektronikusan a hozzájárulását kérjük. Így a felmérések során elkért adatok a felmérés elvégzése után tárolásra kerülnek, annak érdekében, hogy a szolgáltatás megismétlése, javasolt terápia után az adatok visszakereshetőek, összehasonlíthatóak és Érintett számára bármikor elérhetőek legyenek. Az Érintettek hozzájárulása minden esetben önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló.

A Szolgáltató weboldalainak használatával a weboldalt látogató hozzájárulását adja az ún. cookie-k használatához, amely alapján anonim adatok gyűjtése történik a látogatói szokásokról. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információkat. Ha Érintett nem ért egyet a cookie-k fentiek szerinti használatával, az internetes böngészőben módosíthatja a beállításokat. A Szolgáltató weboldalai tartalmazhatnak olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával az Érintett elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

Érintett az adatai megadásával és jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával előzetesen és kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató a személyes adatait kezelje. Az egészségfelméréseken az Érintettektől kapott személyes adatokat, elérhetőségeket a Szolgáltató saját marketing célra nem használja fel. Kivéve, hogyha Érintett a Szolgáltató hírleveleire való feliratkozás során erre egyénileg, önkéntes alapon hozzájárulását adta. A hírlevélre való feliratkozás után kapott adatok kezelésére és tárolására is jelen Adatkezelési Tájékoztató az irányadó.

 

3.1. SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOK

 

Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Adatkezelő a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, munkavállalók, egyéb jogviszonyban foglalkoztatott- személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik Adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesítenek.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

A személyes adatok címzettjei: Adatkezelő vezetője, Adatkezelő ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

 

Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Munkavállalók, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi anyagainak kezelése Az érintettek személyes adatai:

 

név, anyja neve, születési idő, hely; lakcím; adószám; taj-szám telefonszám, e-mail.

A munkaviszony fennállása alatt, illetőleg a jogszabályban meghatározott határidő. A munkáltatói kötelezettségek teljesítése. Jogszabály (Munka Törvénykönyve, Mt) előírása és szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása
Egyéni vállalkozókkal, magánszemélyek kötött szerződések esetén adataik kezelése Érintett személyes adatai: Szerződésekben megadott adatok

 

név, anyja neve, születési idő, hely; lakcím; adószám; telefonszám, e-mail.

Jogszabályban meghatározott időtartam. Szerződés teljesítése Szerződéses megállapodás, érintett hozzájárulása.
Üzleti partner vállalkozások magánszemély alkalmazottainak, képviselőinek, kapcsolattartóinak adatai. Érintett személyes adatai: Szerződésekben megadott adatok

 

név, anyja neve, születési idő, hely; lakcím; adószám; telefonszám, e-mail.

Jogszabályban meghatározott határidő Szerződés teljesítése Szerződéses megállapodás, érintett hozzájárulása.

3.2. A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATBA KERÜLŐ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAI

Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató  egészségfelmérés- vagy sportnap szolgáltatásával összefüggésben vele kapcsolatba kerülő természetes személyek Érintett adatai, amelyek a szolgáltatás elvégzése, igénybe vétele esetén feltétlenül szükségesek: személyes adatok, sportnap eredmények, felmérés eredmények.

 

 

5 év A szolgáltatás igénybevételekor az Érintett számára az általa megadott, vagy helyszínen mért adatok alapján  eredményének számítása, az eredmények elektronikus elküldése, tárolása, visszakereshetősége. Későbbi viszgálat elvégzése során összehasonlíthatóság. Érintett hozzájárulása

 

 

Adatfelvételi űrlapot kitöltők adatai Érintett azon személyes és céges adatai, amelyek a kapcsolatfelvétel során szükségesek 5 év Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat készítése Érintett hozzájárulása

 

 

Hírlevél küldemény címzettjének adatai Érintett személyes adatai: név, e-mail cím Szerződésben meghatározott határidő Szerződés teljesítése Érintett hozzájárulása
 1. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A megadott adatokat csupán az Adatkezelő használja kapcsolatfelvételre, árajánlat készítéséhez, weboldal fejlesztéshez, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez, az egészségfelmérés elkészítéséhez, elemzéshez, valamint a sportnap szervezéséhez, a jelenlevők nyilvántartásához. Az adatok az Adatkezelő saját ügyviteli rendszerében, és a felmérések során használt egészségfelmérési programok adatbázisában kerülnek rögzítésre és tárolásra.

 

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor kerül sor a tájékoztatásra. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

5.1 Általános rendelkezések

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató az Érintett alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán  hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 25 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztatóban foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

5.2 Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

5.2.1 Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett álalt kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

5.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje

5.2.3 A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és vele szemben nincsen jogvita, vagy eljárás, vagy nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő ajánlásával kapcsolatosan került sor.

 

Személyes adatot törölni kell:

(vii) az adatkezelése jogellenes;

(viii) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

(ix) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

(x) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

(xi) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

(iii) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

5.2.5 Értesítési kötelezettség

A Szolgáltató – lehetősége szerint – minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

5.2.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.2.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.2.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (i) az Érintett és a Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (ii) meghozatalát a Szolgáltatóra alkalmazandó olyan jogszabály teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (iii) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Érintett jogainak érvényesülése érdekében az Érintettnek joga van arra, hogy a Szolgáltató részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

5.2.9 Adatvédelmi incidens*

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(*Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.)

5.2.10. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez való jog, valamint a törléshez való jog, illetve – az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – az GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ha az érintett nem tett a jelen pontnak megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult, ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Az érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során az e törvény által az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az érintett jogait jelen pont alapján érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát közokirattal igazolja.

Az adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a jelen pont alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett nyilatkozatában megtiltotta.

 

 1. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Minden olyan személy, aki az Infotv. megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz megjelölt elérhetőségeken.

Amennyiben az Érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: [email protected] Honlap: http://www.naih.hu

Lépj kapcsolatba velünk!